Metodologija

Podaci u bazi odnose se na period od 1. marta 2009. do kraja 2016. godine.

BIRN je podatke dobio od Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom po Zahtevu za pristup informacijama od javnog značaja. Njihovo prikupljanje trajalo je mesecima, a neke su dobijene tek nakon žalbe Povereniku.

Dokumentacija koju je BIRN uspeo da prikupi je nepotpuna i nažalost ne omogućava precizan uvid u efekte primene zakona.

Pojedine podatke nije moguće ukrstiti i porediti zato što su vođeni po različitim kriterijumima – podatke o trajno oduzetim nepokretnostima smo dobili za svaki pojedinačan predmet, dok smo podatke o oduzetoj pokretnoj imovini dobili zbirno za sve godine.

Direkcija nije vodila preciznu evidenciju, pa postoje izvesna neslaganja podataka - na primer, jedan isti stan, iz istog sudskog predmeta, označen je i kao trajno oduzet i kao privremeno oduzet.

Takođe, ne postoje podaci o nekim javnosti poznatim slučajevima, poput oduzete imovine nekadašnjem direktoru EDB-a Branislavu Uskokoviću.

 

Klasifikacija podataka u bazi

Uprkos navedenim nedostacima i manjkavostima, BIRN je objedinio sve podatke u jedinstvenu bazu.

Baza sadrži sledeće podatke:

 • Ime i prezime okrivljenog čija je imovina oduzeta;
 • Ime i prezime lica koja su u rodbinskoj ili poslovnoj vezi sa okrivljenim, čija je imovina oduzeta.
 • Imovinu koja je oduzeta.
   Oduzeta imovima je podeljena u pet kategorija:
  • dragocenosti
  • nekretnine
  • novac
  • privredna društva
  • pokretna imovina
 • Kategorija “Status” određuje tri moguća ishoda:
  • TRAJNO ODUZETA IMOVINA – imovina koju je sud pravosnažno oduzeo
  • PRIVREMENO ODUZETA IMOVINA – imovina poverena Direkciji do okončanja suđenja
  • IMOVINA VRAĆENA VLASNICIMA – imovina koja pravosnažno vraćena
 • Krivično delo za koje se vodi sudski postupak;
 • Datum donošenja rešenja;
 • Naziv suda, odnosno sudske instance